Z profiel Een `Z-profiel` is een stalen profiel in de vorm van een Z.
Zadeldak Een zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende dakvlakken boven twee evenwijdige muren, de andere muren worden tot onder of even boven de dakschilden opgetrokken.
Zadelvorst Een machinaal vervaardigde vorstpan met een hoge zadelvormige doorsnede.
Zakgoot Tussen twee verschillende dakschilden ligt een brede en diepe goot.
Zakking Bodemdaling dat uitsluitend onstaat door het aanbrengen van een bovenbelasting.
Zekering Een element van een stroomkring dat doorbrandt of op andere wijze een te grote stroombelasting verhindert.
Zetscheur Dat is scheurvorming in vers gestort beton, veroorzaakt door sedimentatie of vervorming van de bekisting. Zettingsscheuren kunnen ontstaan als gevolg van sedimentatie van de betonspecie na het storten en afwerken of door zetting van de bekisting.
Zetting Vers metselwerk dat tot rust komt, vast raken van een boog of een gewelf door het hard worden van de specie en de stevigere  verbinding van het materiaal.
Zink Bescherming tegen corrosie door verzinken.
Zoekopdracht Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.
Zolder De zolder is de bovenste verdieping van een gebouw die zich onder de schuine daken bevindt. Een zolder moet minimaal stahoogte hebben, anders is er sprake van een vliering.
Zonwering Om zonlicht en zonnewarmte te weren gebruikt men zonwering. Zonwering kan zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van een gebouw worden toegepast.
Zwaluwstaartverbinding Dit is een houtverbinding die bestaat uit een constructie die een zwaluwstaart-achtige vorm heeft. Het karakteristieke van deze verbinding is dat ze trekkrachten kan opnemen.
Zwevende dekvloer

Een zwevende vloer is een dekvloer die als het ware losliggend op een dragende vloer wordt aangebracht.

Een zwevende dekvloer verbeterd de lucht en geluidsisolatie, ook kan met de vloer de thermische isolatie worden verbeterd.