Vakwerkligger Ligger die bestaat uit vakwerkdelen, de constructie bestaat uit rechthoeken en driehoeken, die als doel hebben de stijfheid van de constructie te verhogen.
Valdorpel Een valdorpel is een soort van ingebouwde dorpel in een deur, dat zowel meteen bij montage van een deur of later nog toegepast kan worden. Het zorgt ervoor dat er een dorpel ontstaat, die omhoog gaat als de deur open gaat en sluit als de deur dicht gedaan wordt. Meestal gebruikelijk bij rolstoelgebruikers of uit visueel oogpunt.
Vallende tand Als een muur breekt kan dat verschillende patronen volgen. Omdat de voegen zwakker zijn dan de bakstenen, zal de breuk meestal niet dwars door de stenen lopen, maar verlopen via de stootvoegen en steeds een stukje lintvoeg meenemen.
Valraam Een raam dat naar binnen toe open gaat. Veel gebruikt als een toiletraampje.
Variabele rente Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.
Varkensrug

Wordt vaak op de weg geplaatst om ervoor te zorgen dat mensen niet op een ander weggedeelte gaan rijden. Zijn vaak van beton vervaardigd en halfrond.

Veiling Het afschuinen van een balk, muurblok, dorpel etc. Vaak onder een hoek van 45 graden.
Vensterbank Horizontale plaat of plank onder een raam.
Ventilatierooster Metalen of kunststof rooster dat de ventilatieopeningen onder dakoverstekken, in dakbalklagen en naar kruipruimtes afsluit zodat geen ongedierte kan binnenkomen; bij verstopping ontstaat verstikking van het houtwerk.
Ventileren, ventilatie Door midden van een ventilator ingebouwd in een huis zorgt deze ervoor dat er voldoende frisse lucht in een huis geblazen wordt. Vooral bij nieuwbouwhuizen vind je dit vaak terug. In erg oude huizen zie je dit minder terug, vaak tocht het er toch al door kieren en raamkozijnen heen.
Veranda Met glas gesloten of open uitbouw aan een woonhuis.
Verbeterde holle pan Door het machinaal te produceren van dakpannen zijn er verbeteringen in de aansluitingen van de pannen gekomen en ontstonden er nieuwe vormen. De kop- en vooral de zijsluiting van de verbeterde holle pan voorkwam heel wat lekkages. Deze vorm van de pan is herkenbaar aan een streep van de zijsluiting. De verbeterde holle pan wordt ook vaak 'verbeterde Hollandse pan' genoemd.
Verblijfsgebied Besloten ruimte, bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding staande ruimten. Op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten, niet erbij behorend zijn een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte.
Verblijfsruimte

Een verblijfsruimte is een in een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. De term is ingevoerd in het Bouwbesluit om de diverse vertrekken te kunnen onderscheiden. Lees meer in het Bouwbesluit.

Een verblijfsgebied bestaat uit een aantal verblijfsruimten.

Verborgen gebreken "Verborgen gebreken zijn gebreken die redelijkerwijs niet eerder konden worden geconstateerd" (Vereniging Eigen huis). Zie ook bij gebreken van woningen.
Verdeelwapening Dit zijn stalen staven die ervoor zorgen om het staal in het gewapend beton op zijn plek te houden.
Verdichten Dicht, vast maken van een grondlaag.
Verdieping Een verdieping of etage is een bouw- of woonlaag boven of onder de begane grond.
Vereniging van Eigenaren Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw. Per 01 januari 2010 moet een vereniging ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Verfbestek Als schilderwerk gedaan moet worden, staat in het verfbestek welke verfsoorten en welke volgorde geschilderd moet worden.
Vergaarbak Een bak die geplaatst wordt bij dakgoten, als er een teveel aan water in zit kan door midden van een klein pijpje het overtollige water eruit lopen. Dit kan wel eens verstopt raken, maak het daarom geregeld schoon van blad en vuil.
Verholen goot Verholen goot is een niet zichtbare goot die onder de dakbedekking ligt.
Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO) De Verhuurbare Vloeroppervlakte van een gebouw is in het spraakgebruik de VVO, dit is dus iets anders dan de term Verkoopoppervlakte, ook VVO, die men binnen de retail gebruikt. De verkoopoppervlakte is het nuttig (bruikbare) vloeroppervlak voor winkels inclusief de etalages. De VVO van een ruimte of een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen.
Verkeersruimte Verkeersruimte is een ruimte van een bouwwerk bestemd voor het bereiken van een andere, van het bouwwerk deel uitmakende ruimte. Lees meer in het bouwbesluit.
Verloren bekisting Na het uitharden van het beton, wordt de bekisting niet meer verwijderd.
Verstek Dit is een verbinding onder een hoek van 45 graden.
Verzakking Dit is het ontstaan van (grote) gaten in het wegdek door funderingsgebreken.
Verzinken Ook wordt dit wel galvaniseren genoemd, hierdoor wordt roesten en corrosie tegengegaan. Kan toegepast worden op de meest gangbare vormen.
Vezelcementlei Dunne vlakke plaatjes en worden geproduceerd van water, cement en minerale vezels. De cement dient als bindmiddel en de toegevoegde vezels als wapening. De leien zijn leverbaar in diverse kleuren, oppervlaktereliëffen en kleuren.
Vide Een vide is een open ruimte in een gebouw. Kan over meerdere verdiepingen zijn. Wanneer een vide wordt toegepast in een woonhuis, is vanaf de woonkamer meestal een deel van de verdieping erboven te zien.
Villa Een villa is een royale vrijstaande eengezinswoning met twee of meer verdiepingen, omgeven door een grote vrije ruimte in de vorm van tuin of water.
Vingerlas

Verbindingsmethode die wordt gebruikt om hout met hout te verbinden, maar waarmee ook hout en kunststof of hout en metaal verbonden kunnen worden.

Visgraatmotief Wordt toegepast in parket, bestrating en metselwerk.
Vlaams verband Regelmatig metselverband, waarin koppen en strekken om en om worden toegepast. Door het gebruiken van kopstenen is een muur met een Vlaams verband meestal een dubbelsteensmuur.
Vlagstuk Deel dat de plank van een vensterbank draagt.
Vlakke deur Is een deur of plank die bestaat uit een dikke kartonlaag met aan de buitenzijde triplex.
Vlechting Soort van metselwerk dat ter doel heeft het verstevigen van de gevel.
Voeg Een voeg is een specie tussen de stenen van het metselwerk. Voegen zijn vooral bekend als de naad tussen de stenen van metselwerk in baksteen en natuursteen. Een voeg kan verticaal, horizontaal of schuin zijn.
Volle eigendom Ook wel: onbezwaard eigendom. Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht.
Voorlopige teruggaaf De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen.
Vorst De vorst wordt aan weerszijden toegepast bij een pannendak op de bovenste rij pannen.
Vorstgrens De afstand tussen de fundering en het gebouw zodat voorkomen wordt dat het gebouw bevriest, als de fundering dit wel doet. Het gebouw kan gaan schuiven.
Vraagprijs Een uitnodiging tot het doen van een bod.
Vrij op naam (V.O.N.) Koopt u een huis 'vrij op naam' dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen.
Vrije oplegging Een vloer die op twee steunpunten gebouwd wordt. De vloer wordt niet doorgestort en de spouw blijft hier open.
Vrije verkoopwaarde De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.
Vrijstaande woning

Een vrijstaande woning is een eengezinswoning die los staat van (eventueel) aanwezige andere objecten.

Vruchtgebruik Zakelijk recht  dat een eigenaar een ander het gebruik van een goed geeft, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten.
Vuilwerk of vuil metselwerk Is metselwerk dat niet voor het oog zichtbaar is. Denk aan de binnenkant van spouwmuren, vaak zie je nog klonten en hier is dus niet sprake van mooi voegwerk.