Saneren Functioneel of functiegericht saneren houdt in dat een bodemsanering uitgevoerd wordt op basis van de huidige of de toekomstige gebruiksfuncties.
Scheur Plaats waar iets kapot is gegaan.
Schietlood Een schietlood of paslood is een gereedschap om te controleren of een vlak of lijn verticaal staat, dan wel om te zien of een punt zich loodrecht onder of boven een ander punt bevindt.
Schilddak Een schilddak lijkt op een zadeldak, waarbij de kopse kant van het dak schuin afgesneden wordt. Hierdoor ontstaat een dak met twee driehoekige schilden aan de kopse kant en twee trapeziumvormige vlakken aan de langgevel.
Schoot De schoot is het onderdeel dat uit de deur schuift en in de sluitplaat op de deurpost valt bij het sluiten c.q. op slot draaien van de deur.
Schrobput Een put die men aanbrengt in een stenen vloer. In deze put zit een bak die voorkomt dat er te veel vuil in de riolering terechtkomt.
Schuimbeton Beton dat vervaardigd is uit een specie waaraan een gasvormend middel is toegevoegd, zodat er bellen in ontstaan.
Semi bungalow Een semi-bungalow is een bungalow voorzien van maximaal een eerste verdieping waarbij de primaire woonvoorzieningen zich doorgaans op of onder de begane grond bevinden.
Serre Een serre is een aanbouw aan een woning, die grotendeels uit glas bestaat.
Skeletbouw Skeletbouw is een bouwmethode, waarbij de belastingen die op een gebouw werken, zowel de verticale als de horizontale, door een geraamte of skelet worden overgebracht naar de fundering. Gevels, muren en tussenwanden dienen alleen maar om de ruimte te scheiden.
Sleutelklaar/Turnkey Het huis wordt 'sleutelklaar' opgeleverd, d.w.z. dat er in principe niets meer hoeft te gebeuren. Overigens kan de definitie van sleutelklaar opleveren per aanbieder verschillen, bijvoorbeeld: wel of geen wand- of vloerafwerking, enz. Controleer dus wat daar precies onder wordt verstaan.
Sleutelverklaring Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.
Stucwerk Stucwerk is de gebruikelijke term voor werk dat is uitgevoerd met het materiaal stuc. Net als pleisterwerk bedekt stuc dat wat er onder zit. Met stucwerk worden de wanden en plafonds glad afgewerkt.