Galerij Overdekte gang die het verkeer langs een aantal gebouwen of de vleugels van een gebouw mogelijk maakt en beschermd tegen weersinvloeden.
Galerijflat Een galerijflat is een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een aan de buitenkant gelegen loopgang. Een galerijflat heeft meerdere bouwlagen met woningen boven elkaar.
Gebint Samenstel van een bint met twee vrijstaande stijlen en bijbehorende hoekverstijvingen.
Gebluste kalk Door het verhitten van kalksteen is kalk ontstaan en die voordat het gebruikt wordt eerst met water wordt bewerkt (geblust).
Gebruiksoppervlakte (GO) De gebruiksoppervlakte  is dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op de doelstelling en het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van het gebouw. Het verschil tussen de GO en de NVO is dat de niet dragende binnenwanden bij de bepaling van de GO geen rol spelen. Van de GO wordt een aantal ruimten en voorzieningen uitgezonderd, waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze qua bestemming en inrichting ongeschikt zijn als verblijfsruimte voor personen.
Geheng Een deur, luik of raam moet kunnen draaien en daarom hangt het aan het geheng. Het is het scharnierende smeedwerk, waarvan het draaipunt het belangrijkste is.
Geluidsisolatie

Geluidsisolatie of akoestische isolatie is het afschermen van een ruimte voor geluid van buitenaf.

De meeste geluidsisolatie vindt plaats van woningen voor geluid vanuit de omgeving, zoals een industrieterrein, een weg of een spoorlijn. Bij woningen komen vaak in de eerste plaats de ramen in aanmerking voor verbetering. Dubbel glas is voor geluidsisolatie vaak effectiever dan enkel glas, zeker indien er een grote luchtspouw wordt aangebracht tussen de twee glasvlakken en glas van verschillende dikte wordt toegepast. In bijzondere situaties wordt er wel drievoudig glas toegepast. Als een woning tegen geluid geïsoleerd is, is het beter om de ramen tegen het geluid gesloten te houden. Om dan toch te kunnen ventileren worden suskasten aan de buitenzijde voor de ventilatieroosters toegepast. In sommige gevallen moeten ook de muren of houten panelen van een woning tegen geluid geïsoleerd worden. De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)5070 geeft hiervoor praktische bouwkundige details. Tenslotte kan ook het dak van belang zijn voor de geluidstransmissie naar binnen, in de omgeving van vliegvelden bijvoorbeeld.

Geschakelde 2 onder 1 kapwoning Een geschakelde 2-onder-1-kapwoning is een 2-onder-1- kapwoning waarbij de muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen grenzen. Ook wanneer de woningen elk een afzonderlijke dakconstructie hebben, vallen deze onder de definitie van de geschakelde 2-onder-1- kapwoning.
Geschakelde woning Een geschakelde woning is een eengezinswoning waarbij de muren of muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen grenzen.
Gevelmakelaar

Een gevelmakelaar is de bekroning van een geveltop. De makelaar vormt de verbinding van de windverenen dient tevens ter verfraaiing van de gevel.

Gevelsteen Baksteen voor gevels, deur-en raamomlijstingen en het versieren van muren.
Gips

In de bouw wordt gips als pleister en gipsplaten gebruikt.

Gips wordt soms aan cement toegevoegd om de reactie te vertragen.

Glas Men maakt een bad van gesmolten glas, plaatst een (rechte) staaf horizontaal in de vloeistof, en trekt deze staaf omhoog. Het glas is zo visceus dat deze de staaf zal meevolgen. Op deze manier wordt snel een plat glasoppervlak verkregen, hoewel deze niet perfect is. Oude ramen zijn vaak nog opgebouwd uit platen getrokken glas, dit is te zien door de zogenaamde trekstrepen: het glas is plaatselijk dikker en dunner, waardoor de ruit een vertekend beeld geeft. In Nederland werd in 1979 de laatste fabriek volgens dit procedé gesloten.
Grachtenpand Een grachtenpand is een specifiek type eengezinswoning met een specifiek (historische) karakteristiek dat wordt gekenmerkt door de situering langs een gracht.
Groene stroom Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen.