Webservices

 

Het doel van de API service is dat gebruikers exploitatiekosten van verschillende gebouwtypen met verschillende opties geautomatiseerd kunnen opvragen.

Versie 1 van de API service zal bestaan uit drie functies:
 
1. Met een request naar de eerste functie kunnen alle gebouwtypen opgevraagd worden. Bij het aanroepen van de functie zijn geen parameters vereist. De response is een lijst met alle mogelijke gebouwtypen en codes.
 
2. Met de tweede functie kunnen de mogelijke kozijnsoorten en mogelijke opties van een gebouwtype opgevraagd worden. Bij de request is een parameter vereist en dat is de code van het gewenste gebouwtype. De mogelijke codes kunnen worden verkregen met functie 1. De kozijnsoorten in het antwoord zijn één of meer van de volgende reeks: hout, kunststof, staal, aluminium, standaard. De opties in het antwoord bestaan uit een numerieke sleutel en een omschrijving. Voorbeelden van optie-omschrijvingen zijn "c.v. installatie < 25 kw combi" of "mechanische ventilatie woning".
 
3. Met de derde functie kunnen de exploitatiekosten opgevraagd worden. Er zijn twee parameters mogelijk. De eerste parameter is de kozijnsoort en is optioneel. Als er geen kozijnsoort wordt aangeduid, dan wordt de standaard kozijnsoort gegeven. Als er geen standaard kozijnsoort bestaat voor het gebouwtype, dan wordt de duurste variant (in exploitatiekosten) gegeven. De tweede parameter zijn één of meer opties, of geen, want deze parameter is ook optioneel. De numerieke waarde om een optie te duiden kan worden verkregen met functie 2. Het antwoord bestaat uit de toegepaste kozijnsoort, de toegepaste opties en het totale exploitatiebedrag exclusief BTW. Als een kozijnsoort of opties worden opgevraagd die niet bestaan voor dat gebouwtype, dan volgt een foutmelding.
 
De beveiliging gaat middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze worden aangemaakt en opgeslagen in de normale gebruikerstabel van REV®. Elke gebruiker heeft dezelfde toegangsmogelijkheden. Elke request wordt gelogd in de SQL Server database.
 
Nadere informatie
 
De API draait in Microsoft Azure. Dit is de Cloudprovider met de meest uitgebreide nalevingsdekking. Heeft meer certificeringen dan enige andere Cloudprovider. En is marktleider op het gebied van 'customer advocacy' en privacybescherming.
De databestanden worden jaarlijks in januari aangeleverd door Koëter Vastgoed Adviseurs BV.
 
Neem voor meer informatie contact op met de heer Maarten van den Abeelen: 020-2201700.